Ngày: Tháng Một 6, 2020

Ngày: Tháng Một 6, 2020

nhà lãnh đạo|7 tài sản mà người theo dõi mong muốn ở họ

nhà lãnh đạo|7 tài sản mà người theo dõi mong muốn ở họ

Nhà lãnh đạo là những người pha trộn độc đáo của sự lôi cuốn, tầm nhìn và đặc điểm tính cách thu hút mọi người theo dõi họ. Những nhà lãnh đạo đáng kính họ hiểu rằng họ không thể bước vào một căn phòng và nói: “Này, tôi là người lãnh đạo. Hãy theo tôi.” Mà điều cần làm là hành động và thu hút những người muốn theo dõi họ. Tố chất lãnh đạo hoàn toàn không phải là khả năng bẩm sinh, mà nó được luyện tập và thực hành mỗi ngày.