Chuyên mục: Kỹ Năng Sống

Chuyên mục: Kỹ Năng Sống

muốn thành công|thái độ đúng đắn là điều tiên quyết!

muốn thành công|thái độ đúng đắn là điều tiên quyết!

Muốn thành công bắt đầu bằng thái độ. Thái độ khác nhau cung cấp kết quả cuối cùng khác nhau. Một trạng thái tâm trí yếu dẫn đến kết quả bất lợi. Một trạng thái tâm trí thuận lợi gây ra thành công. Trong khi kinh nghiệm, giáo dục, học tập và khả năng của bạn có thể là vấn đề lớn, thì khung tâm trí của bạn có thể tạo nên sự khác biệt.