Chuyên mục: Phát Triển Cá Nhân

Chuyên mục: Phát Triển Cá Nhân

5 Rủi ro / Phần thưởng của các lựa chọn đầu tư ngày nay

5 Rủi ro / Phần thưởng của các lựa chọn đầu tư ngày nay

Mỗi người trong chúng ta, có nhiều lựa chọn đầu tư, và tùy chọn, để lựa chọn, khi chúng ta quyết định cách tốt nhất, để đầu tư tiền của chúng ta! Mỗi trong số này có cả hai, rủi ro và phần thưởng, và dựa trên sự kết hợp giữa vùng thoải mái cá nhân, nhu cầu, mục tiêu, ưu tiên, kế hoạch (ngắn hạn và dài hạn) và tình hình tài chính cá nhân, cần đưa ra quyết định ở cấp độ cá nhân. Người ta phải học, càng nhiều càng tốt, và tiến hành, với một tâm trí rõ ràng, tập trung và tạo ra chiến lược cá nhân của mình, với ý nghĩ đó, bài viết này sẽ cố gắng, ngắn gọn, xem xét, kiểm tra, xem xét và thảo luận về các rủi ro / phần thưởng, trong 5 ví dụ.

trau dồi kỷ luật bản thân|           một tư duy thành công

trau dồi kỷ luật bản thân| một tư duy thành công

Bạn có hiểu mối liên hệ giữa những gì bạn nghĩ và thành công bạn trải nghiệm hoặc không trải nghiệm trong công việc hoặc sự nghiệp của bạn không? Nếu bạn có thể học cách kỷ luật suy nghĩ của mình đối với thái độ thành công, bạn có tin rằng bạn có thể lần lượt trở nên thành công không?

11 thành phần cho sự thành công bất chấp tất cả các tỷ lệ

11 thành phần cho sự thành công bất chấp tất cả các tỷ lệ

Bạn đang vật lộn với những gì bạn đang làm và cảm thấy muốn bỏ? Cuộc sống đầy thách thức. Học cách vượt qua chúng là chìa khóa chính để thành công. Không có thử nghiệm, sẽ không có chiến thắng và không có xét nghiệm, sẽ không có lời chứng thực. Bài đăng này nhằm mục đích cho bạn thấy các thành phần bạn cần để thành công bất chấp mọi tỷ lệ cược.

nhà lãnh đạo |cách chuyển đổi ý tưởng thành hành động

nhà lãnh đạo |cách chuyển đổi ý tưởng thành hành động

Một trong những lý do, rất ít người, trở thành những nhà lãnh đạo thực sự, hiệu quả, mặc dù nhiều người được bầu, lựa chọn hoặc lên vị trí lãnh đạo, là thời gian, nỗ lực, lập kế hoạch, chuẩn bị (chiến lược) và khả năng chuyển đổi ý tưởng , cho dù họ có vẻ tốt như thế nào, với những hành động khả thi, có giá trị!