Chuyên mục: Phát Triển Cá Nhân

Chuyên mục: Phát Triển Cá Nhân

11 thành phần cho sự thành công bất chấp tất cả các tỷ lệ

11 thành phần cho sự thành công bất chấp tất cả các tỷ lệ

Bạn đang vật lộn với những gì bạn đang làm và cảm thấy muốn bỏ? Cuộc sống đầy thách thức. Học cách vượt qua chúng là chìa khóa chính để thành công. Không có thử nghiệm, sẽ không có chiến thắng và không có xét nghiệm, sẽ không có lời chứng thực. Bài đăng này nhằm mục đích cho bạn thấy các thành phần bạn cần để thành công bất chấp mọi tỷ lệ cược.

nhà lãnh đạo |cách chuyển đổi ý tưởng thành hành động

nhà lãnh đạo |cách chuyển đổi ý tưởng thành hành động

Một trong những lý do, rất ít người, trở thành những nhà lãnh đạo thực sự, hiệu quả, mặc dù nhiều người được bầu, lựa chọn hoặc lên vị trí lãnh đạo, là thời gian, nỗ lực, lập kế hoạch, chuẩn bị (chiến lược) và khả năng chuyển đổi ý tưởng , cho dù họ có vẻ tốt như thế nào, với những hành động khả thi, có giá trị!

muốn thành công|thái độ đúng đắn là điều tiên quyết!

muốn thành công|thái độ đúng đắn là điều tiên quyết!

Muốn thành công bắt đầu bằng thái độ. Thái độ khác nhau cung cấp kết quả cuối cùng khác nhau. Một trạng thái tâm trí yếu dẫn đến kết quả bất lợi. Một trạng thái tâm trí thuận lợi gây ra thành công. Trong khi kinh nghiệm, giáo dục, học tập và khả năng của bạn có thể là vấn đề lớn, thì khung tâm trí của bạn có thể tạo nên sự khác biệt.